فاطمه ملایی

فاطمه ملایی

مشاورارشد و دیتاآنالیست

مشاور ارشد و تحلیلگر ورکشاپ‌ها و دوره‌های تخصصی هودمی در حوزه‌های کیفیت و خلاقیت

دیگر اعضا