سعاد مقدم

سعاد مقدم

جواهرساز

خیلی در این حوزه تازه‌کار بودم. با صبر و حوصله و به صورت مرحله‌ای همه چیز رو فراگرفتم و بعد از ورکشاپ هم کاملا حمایت شدم.