مریم ملایی

مریم ملایی

تسهیل‌گر اجتماعی

کارگاهی پرمحتوا و مفید برای همه کسانی که می‌خواهند در فضای اینستاگرام به صورت اصولی فعالیت کنند.