مهشاد گودرزی

مهشاد گودرزی

بلاگر ورزشی

با همه دانش جامعی که در این حوزه داشتم باز هم نکاتی بود که در این ورکشاپ صمیمی و دوست‌داشتنی یاد گرفتم.